Tekst dichter Derek Otte - Hoe minder de slachtoffers op ons lijken hoe meer we de andere kant op kijken

Wees echt solidair met vluchtelingen en stop de oorlog!

Geplaatst op

*Gedicht: Derek Otte (Sadsdichter van Rotterdam voor 2017 en 2018)

Solidariteit

Na het begin van de oorlog in Oekraïne op 24 februari 2022, is er veel steun voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ook in Nederland laten veel mensen zien solidair te zijn met de bevolking in Oekraïne. De vele protesten en hulpacties die op gang komen, zijn hartverwarmend.

Meten met twee maten

Er is veel steun voor de mensen die halsoverkop huis en haard hebben moeten verlaten. Gemeentes en individuen bieden opvangplekken aan, mensen starten inzamelingsacties, bedrijven boycotten massaal de Russische overheid en er worden massaal protesten georganiseerd. Het is goed te zien dat er zoveel steun is voor vluchtelingen, voor mensen die steun en solidariteit nodig hebben. Tegelijkertijd zijn de berichten over racisme en discriminatie aan de grenzen afschuwelijk. Afrikaanse studenten in Oekraïne worden aan de grens geweigerd, omdat ze niet-wit zijn. Transmensen worden gestopt aan de grenzen en vijandschap richting Russische burgers wordt verder opgestookt. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden.

Het verschil met eerdere oorlogssituaties, zoals de mensen die uit Syrië en Afghanistan moesten vluchten toen er westerse bommen vielen, is groot. Tot op heden zitten er nog steeds tienduizenden mensen opgesloten in overvolle vluchtelingenkampen aan de grenzen van Fort Europa en vallen er nog dagelijks onschuldige doden. Als mensen moeten vluchten voor oorlog, of om welke andere reden dan ook, is er maar één antwoord: Zorg voor veilige vluchtroutes, vang vluchtelingen barmhartig op en zorg voor fatsoenlijke en menswaardige opvang. Dit geldt voor álle vluchtelingen, ongeacht huidskleur, ongeacht geloof.

Oog voor oorzaken

Door de aandacht voor de gevolgen van de oorlog, de vluchtelingenstroom die op gang komt en door de vele inzamelings- en solidariteitsacties, lijken we een belangrijk punt uit het oog te verliezen. Vluchtelingen komen niet uit het niets. Mensen vluchten, omdat ze vrezen voor hun leven, vrezen voor hun bestaan en vrezen voor het leven van hun kinderen. Mensen vluchten, omdat militairen hun land verwoesten, omdat er bommen op hun huizen vallen. Er is maar één manier om vluchtelingen te voorkomen en dat is door géén oorlog te voeren.

Wat lossen wapens op?

Dit conflict moet dan ook zo snel mogelijk beëindigd worden. De dialoog en het onderhandelingsproces moeten op gang worden gebracht op basis van het Minsk-akkoord. Ontwapening en het terugtrekken van alle militaire machten uit het gebied, is daartoe een essentiële voorwaarde.

protestbord met tekst Fight the rich not their wars

Oorlog versus welzijn

Waar je in investeert, is een doelbewuste keuze. Het kiezen om te investeren in oorlogen, betekent willens en wetens investeren in wapenhandelaren, in nationalisme, verwoesting, armoede, angst en ellende. Dit, terwijl het geld zo hard nodig is voor daadwerkelijke behoeften van de bevolking, zoals onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en energietransitie.

Verantwoordelijkheid

Zolang de verwoestingen doorgaan, zijn we solidair met álle mensen die op de vlucht zijn voor dit geweld, zijn we solidair met de mensen die in Rusland de straat op gaan en in opstand komen tegen het Russische regime, en moeten we erop toezien dat onze eigen regering zorgt voor menswaardige opvang. Daarnaast moeten we onze regering aanspreken op de verantwoordelijkheid om tot vrede te komen: Stop álle uitgaven aan wapens en oorlog, investeer in dialoog en vrede. Wees echt solidair met vluchtelingen en stop de oorlog!

Nieuwsoverzicht

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van acties

Google reCaptcha: ongeldige sitesleutel.