Logo Coalitie voor Verbinding Venlo

Venlo: Één stem voor verbinding, vele stemmen tegen racisme en uitsluitingspolitiek

Geplaatst op

Op 19 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en op 14, 15 en 16 maart vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vooruitlopend daarop organiseren maatschappelijke en politieke organisaties in Venlo als ‘Coalitie voor Verbinding’ op zondag 13 maart van 14:00 tot 15:00 uur op het Flujasplein in Venlo een manifestatie voor bewustwording, saamhorigheid en verbinding in de samenleving en staan we op tegen racisme, discriminatie en uitsluiting, maar ook tegen de oorlog in Oekraïne om juist nu solidair te zijn met de miljoenen vluchtelingen. Op 13 maart vieren we samen wat ons in Venlo verbindt. Dan vieren we dat we in vrijheid en in vrede mogen leven en we hier mogen zijn wie we zijn of vieren we wie we willen zijn. Samen met iedereen die dat wil, maken we dan met elkaar een liefdevol statement tegen racisme, fascisme en discriminatie die mensen niet verbindt, maar uitsluit, diskwalificeert en van elkaar vervreemd.

Sociale afbraak

Bezuinigingen op sociale zekerheden en publieke voorzieningen, en de alsmaar oplopende inflatie, zoals de snel stijgende energie- en brandstofprijzen, hebben ieders leven nog zwaarder gemaakt. Van onze inkomens kunnen we steeds minder kopen en plezier beleven. De lonen stijgen niet hard genoeg mee en het minimumloon was voor veel mensen al jaren niet toereikend. Honderdduizenden mensen, ook werkenden en ZZP’ers, zijn afhankelijk geworden van voedselbanken en in heel Nederland groeien 800.000 kinderen op in armoede. Ook in Venlo. Tegelijkertijd is wonen steeds duurder geworden, als je überhaupt al een woning kunt vinden. Nog nooit werden er zo weinig nieuwe huizen gebouwd. Nog nooit waren de wachtlijsten zo lang en nog nooit betaalden we voor een koophuis zoveel. Ook in Venlo is er sprake van woningnood. Ook in Venlo is een ‘dak boven je hoofd’ voor veel mensen nog slechts een verre droom.

Zondebokken

Extreemrechtse politici zoeken voor de oorzaak van alle ellende naar makkelijke slachtoffers, naar zondebokken, om hen de schuld te geven voor zaken waar zij geen schuld aan hebben: mensen met een migratieachtergrond, vluchtelingen of mensen met een andere huidskleur. Problemen, zoals armoede en woningnood, worden migranten en vluchtelingen aangerekend terwijl zij er zelf het meeste last van hebben. Zij worden ook al geconfronteerd met onder-advisering op scholen, discriminatie op de arbeidsmarkt en repressief en racistisch overheidsoptreden. Sommige partijen gebruiken vluchtelingen bovendien als bliksemafleider voor de onder hun leiding afgebroken sociale welvaartsstaat, zoals de afbraak van de sociale woningbouw. Onder het mom van protesten tegen het coronabeleid, wist extreemrechts bovendien steeds meer mensen aan zich te binden. Vergelijkingen van de coronapas met de positie van de Joden in
de jaren dertig en veertig en met Apartheid helpen deze geschiedenis te bagatelliseren. Binnen de marsen dragen nazi’s ook de door de NSB gebruikte Prinsenvlag. Vaak zijn de vredelievende demonstranten er zelf niet eens van op de hoogte dat zij voor een andere, onderliggende intolerante politieke agenda worden gebruikt. Maar wij laten ons niet tegen elkaar uitspelen. In Venlo zijn wij samen één.

Solidariteit en verbinding

Het is daarom hoog tijd dat we samen de straat op gaan voor solidariteit, gelijkwaardigheid en verbinding. En voor vrede in Oekraïne. Omdat hetgeen wat ons als mensheid verbindt groter en sterker is dan hetgeen ons verdeeld. Dat is waarom we zeggen: stem voor verbinding. Sta op voor elkaar, voor wat we met elkaar delen, voor onze relaties, onze democratie, onze liefde en passie maar ook aandacht voor en met elkaar. Samen zijn wij Venlo en zijn wij verbonden. Demonstreer mee en kies voor eenheid en verbinding!

Coalitie voor Verbinding: Venlo Kan Het, Stg. Syriërs voor Nederland, GroenLinks Venlo, Denk Venlo, Werkgroep Sociaal Domein – PvdA Venlo, D66 Venlo, FNV Lokaal Regio Venlo, Stg. ’t Groenewold, Stg. Wachm. Antidiscriminatievoorziening Limburg, Vluchtelingenwerk Venlo, Provinciaal Platform Diversiteit.

Nieuwsoverzicht

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van acties

Google reCaptcha: ongeldige sitesleutel.