Poster Platform Stop Racisme 13 maart 2022

Stem tegen racisme en fascisme in de raad!

Geplaatst op

Stemmen! Stemmen! Stemmen! We horen de oproepen om te gaan stemmen wanneer er een verkiezing komt, deze keer is het niet anders. De stemhokjes en stembiljetten helpen de politiek te sturen, en dat betekent dat je dit voertuig van democratie kunt helpen besturen met een simpele stem.

Belang van de gemeenteraadsverkiezingen

Er zijn verkiezingen op verschillende niveaus in onze samenleving: de verkiezingen voor het Europees Parlement, de Tweede Kamerverkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen, de waterschapsverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Elk van deze verkiezingen is op hun eigen manier belangrijk. We gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart.

De gemeenteraadsverkiezingen geven ons de kans om onze directe omgeving, in onze gemeenten, te veranderen. Op gemeentelijk niveau worden beslissingen genomen over stedenbouw, lokaal vervoer, afvalbeheer, onderwijs, lokale gezondheidszorg en gemeentelijke belastingen. De gemeenteraad stelt een begroting op en deze raad beslist ook wat er met dat budget gebeurt. Willen we meer geld investeren in onze scholen? Onze buurtparken? Bereikbaarheid in steden? De gemeenteraad beslist, dus stem! Met andere woorden, de gemeenteraad is de eerste laag in ons staatsapparaat die zaken als de huidige huisvestingscrisis, het lerarentekort op onze scholen, milieuvriendelijk afvalbeheer, bescherming van werknemers, enzovoort kan aanpakken.

Antiracisme en antifascisme

Platform Stop Racisme benadrukt het belang van antiracisme en antifascisme. Racisme is in Nederland al lang een issue en we zien nog steeds hoe het geworteld is in onze politieke instituties. Bepaalde personen en partijen die binnen deze instellingen opereren, hebben bovendien routinematig racistische opmerkingen gemaakt en in extreme gevallen een beroep gedaan op fascistische retoriek, zonder dat het gevolgen heeft gehad voor ze. Een sterke oppositie is hard nodig om deze racistische en fascistische elementen te bestrijden. Een sterke linkse oppositie kan het publiek bewuster maken van hoe racisme en fascistisch-achtige elementen worden gereproduceerd binnen onze politieke instellingen. Een sterke linkse oppositie is wat we nodig hebben voor een goede democratie.

Stemmen is de eerste stap in het opbouwen van een sterke oppositie, het is de gemakkelijkste stap voorwaarts en het is nog maar het begin. We hebben jullie stem nodig in onze strijd tegen racisme en fascisme in de gemeenteraad! Kom op 13 maart naar onze protesten! Ga naar www.platformstopracisme.nl voor de details.

Stemmen

Iedere burger ouder dan 18 jaar met een Nederlandse (of andere EU-) nationaliteit mag stemmen op 16 maart. Ook mensen met een niet-EU-nationaliteit die minimaal 5 aaneengesloten jaren staatsburger zijn, komen in aanmerking om te stemmen. Zie waarismijnstemlokaal.nl en elkestemtelt.nl voor meer informatie.

Vervroegd stemmen op 14 of 15 maart

Kiezers die kwetsbaar zijn door het coronavirus en tot de risicogroepen behoren, krijgen de mogelijkheid om al op 14 of 15 maart de stem uit te brengen in één van de stemlokalen die dan geopend zijn. Bezoek waarismijnstemlokaal.nl/ voor meer informatie over een stemlokaal in jouw buurt.

Verder kunnen zorgaanbieders informatie rondom de verkiezingen ontvangen in eenvoudige taal. Ga daarvoor naar: stemjijook.nl/

Toegankelijke verkiezingen

Mensen met een beperking, die binnen een woongroep wonen of zorg ontvangen via een zorgaanbieder, beslissen ten alle tijden op eigen initiatief of zij wel of niet gaan stemmen. Mensen met een beperking beslissen of ze iemand anders machtigen om te stemmen of dat ze niet gaan stemmen.

Stemmen met een visuele of auditieve beperking

Voor mensen met visuele beperking zijn in alle stembureaus een vergrote kandidatenlijst aanwezig, verder moet het goed verlicht zijn, en een leesloep aanwezig zijn voor het vergroten van de tekst. Ieder stemmer met een visuele beperking heeft hier recht op. Mocht u dit nodig hebben, vraag hiernaar. Ook is er een mogelijkheid voor audio-ondersteuning. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Daarnaast kunnen kiezers met een verstandelijke beperking uitleg krijgen en oefenen op de website hoewerktstemmen.nl.

Nieuwsoverzicht

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van acties

Google reCaptcha: ongeldige sitesleutel.