Foto van het door antizionistische Joden geïnitieerde protest tegen het bezoek van oorlogshitzer Herzog aan de opening van het Holocaust Museum (foto: Hanneke Vollbehr)

Demonstratierecht onder druk – een gemeenschappelijke verklaring

Geplaatst op

Boven: foto van het door antizionistische Joden geïnitieerde protest tegen het bezoek van oorlogshitzer Herzog aan de opening van het Holocaust Museum (foto: Hanneke Vollbehr)

Terwijl de steun voor Apartheidsstaat Israël steeds verder afneemt, nemen de valse beschuldigingen aan het adres van de Palestinabeweging toe. In reactie op de poging van de Tweede Kamer om de Palestinabeweging antisemitisme in de schoenen te schuiven, publiceerden tientallen organisaties onderstaande verklaring.

Wij, als voorstanders van mensenrechten en rechtvaardigheid, verenigen ons in dit gezamenlijke statement om onze steun uit te spreken voor zowel het demonstratierecht als ook de groeiende beweging voor Palestijnse bevrijding van Israëlische onderdrukking, apartheid en etnische zuivering. Nu er onder onze neus een genocide plaatsvindt waaraan Nederland medeplichtig is, is de bescherming van vreedzaam protest belangrijker dan ooit.

Op dinsdag 26 maart werd een haastig opgestelde verklaring gepubliceerd, ondertekend door een groot aantal politieke partijen. De verklaring zou antisemitisme veroordelen, maar is onmiskenbaar gericht tegen demonstranten. Het gros van de politieke partijen in de Tweede Kamer vindt blijkbaar dat vreedzame protesten die volledig binnen de wet vallen desondanks verboden kunnen worden.

Hoewel we diepe zorgen hebben over de opkomst van antisemitisme en islamofobie in onze samenleving, versterkt door de verschuiving van het politieke spectrum naar extreemrechts, keuren we de daadwerkelijke inhoud van deze verklaring af. We zijn het oneens met deze lastercampagne om rechtmatig protest en Palestijnse solidariteitsacties gelijk te stellen aan antisemitisme. Dit omvat ook het protest waar de verklaring aan refereert: de verstoring van een concert van Lenny Kuhr, die gericht was op Kuhrs expliciete politieke steun aan de Israëlische bezetting en genocide in Palestina. Het protest had niets te maken met haar Joodse identiteit. Deze bewering wordt echter kritiekloos overgenomen door media en politiek. 

We zien een verontrustende trend waarbij kritiek op Israëls grove mensenrechtenschendingen en bezettingspraktijken wordt afgedaan als antisemitisme. Los van het feit dat Israël niet synoniem is met het Jodendom, noch spreekt of handelt namens Joodse mensen, doet het misbruik van de term afbreuk aan de ernst van antisemitisme. Beschuldigingen van antisemitisme worden steeds vaker als wapen ingezet om Israëls belangen te dienen, en lijkt nu opnieuw gedefinieerd als een instrument om politieke censuur rond Palestina af te dwingen. Deze censuur maakt niet alleen de voortdurende afslachting van de Palestijnen mogelijk, maar holt ook het concept van antisemitisme uit. Dit brengt in toenemende mate Joodse mensen in gevaar en ontkent tevens het bestaan van een antizionistische Joodse gemeenschap, die zij aan zij met Palestijnse activisten en solidaire mensen strijden voor rechtvaardigheid en dekolonisatie.

We veroordelen de selectieve verontwaardiging en het gebrek aan erkenning van de Palestijnse zaak door onze overheid. Met hun verklaring heeft de Tweede Kamer de facto meer steun verleend aan één Nederlandse zangeres dan aan alle Palestijnse slachtoffers van de genocide, inclusief ruim 33.000 doden waarvan de helft kinderen zijn.

Daarom roepen we de partijen die de verklaring van 26 maart ondertekenden op hun standpunt te herzien, en benadrukken we het belang van het beschermen van het recht op vreedzaam protest en de vrijheid van meningsuiting voor alle burgers, vooral wanneer deze opkomen voor gelijke rechten van gemarginaliseerde groepen. De onderdrukking van kritische stemmen en de beperking van het recht op demonstratie vormen een bedreiging voor de democratische waarden waarop onze samenleving is gebouwd.

Vooral nu is het van wezenlijk belang dat we onze overheid erop durven aanspreken als zij internationale en nationale wetten breekt, en dat we solidair blijven met de Palestijnse strijd voor vrijheid, dekolonisatie en rechtvaardigheid.

Op het moment van publicatie, ondertekend door:

– Workers for Palestine NL, XR Justice Now, BIJ1, Erev Rav, Platform Stop Racisme & Fascisme, MiGreat, Internationale Socialisten, Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, Stichting Stem op een Vrouw, FNV Palestina Werkgroep, Haagste Stadspartij, Leiden Scholars for Palestine, Palestijnse Gemeenschap NL, Utrecht in Solidarity with Palestine, Groningen voor Palestina, New Neighbours Utrecht, Pal Action NL, Palestijns Netwerk Nederland, Lijst Ahmadi Veldhuyzen, Nijmegen for Palestine, Zaankanters voor Palestina, Rotterdam Palestina Coalitie, Stichting Kifaia, Sit-in 4 Palestine NL, Breda Solidair, Revolutionair Verbond, De Socialisten, NCPN, + 10 anderen op het moment van publicatie.

Amersfoort4Palestine, Eindhoven4Palestine, Almere voor Palestina, Alkmaar voor Palestina, Gouda4palestine, Zwolle.4Palestine, Friesland for Palestine, The Road To Free Palestine, FriendsofHandala, Platform Stop racisme en facisme Arnhem-Nijmegen

Nieuwsoverzicht

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van acties

Google reCaptcha: ongeldige sitesleutel.