Demonstratie 30 oktober 2022

Nederlands
English

Zondag 30 oktober 2022: Actiedag voor menswaardige opvang voor iedereen

De afgelopen decennia zijn de mensenrechten van vluchtelingen steeds verder uitgekleed. Samen willen wij het tij keren. Daarom organiseren we een brede landelijke actie op zondag 30 oktober om 13:00 uur op de Dam in Amsterdam.

Samen eisen wij:

1. Menswaardige opvang voor iedereen. Ieder mens, en dus alle vluchtelingen hebben recht op onderdak, kleding, zorg en voedsel. Deze opvang moet onvoorwaardelijk en veilig zijn voor iedereen, ook voor de meest kwetsbaar gemaakte mensen.
2. Veilige overtocht voor mensen op de vlucht. Elk jaar komen er duizenden mensen om aan de grenzen van Europa. Mensen op de vlucht hebben het recht om veilig te vluchten. Demilitariseer de grenzen en zorg voor veilige vluchtroutes.
3. Legalisatie nu. Duizenden mensen op de vlucht wonen al jaren in een uitzichtloze situatie in Nederland. Zij krijgen door onmenselijk asielbeleid geen verblijfsvergunning, maar kunnen ook niet terugkeren. Hierdoor worden ze gedwongen om op straat te leven en hebben ze geen kans om een leven op te bouwen. Stop deze uitsluiting en biedt hen het recht om te legaliseren.
4. Stop met mensen op de vlucht te jagen. Nederland en andere westerse landen spelen een centrale rol in het creëren van vluchtelingen. Van oorlogen en wapenhandel, het leegvissen van de zeeën tot de onwil de CO2-uitstoot fundamenteel te verlagen.

Sluit je aan en onderteken de oproep ook met jouw organisatie.

Sunday, October 30, 2022: Day of action for humane care for everyone!

In recent decades, the human rights of refugees have been increasingly eroded. Collectively, we want to turn the tide. That is why we are organising a broad national action on Sunday 30 October in Amsterdam.

Together we demand:

1. Humane shelter for all. Every human being, and therefore all refugees, have a right to shelter, clothing, care and food. Shelter must be unconditional and safe for all, including for those made most vulnerable.
2. Safe passage for people fleeing. Every year, thousands of people die at Europe's borders. Refugees have the right to flee safely. Demilitarise borders and provide safe escape routes.
3. Legalisation now. Thousands of refugees have been living in a hopeless situation in the Netherlands for years. They do not receive a residence permit due to inhumane asylum policies, but they cannot return either. This forces them to live on the streets without a chance to build a life. Stop this exclusion and offers them the right to legalisation.
4. Stop forcing people to flee. The Netherlands and other Western countries play a central role in creating refugees. From wars, arms trade, and emptying the seas to the unwillingness to reduce CO2 emissions fundamentally.

Join us and sign the call with your organization too.
Poster Menswaardige Opvang voor Iedereen - Platform Stop Racisme

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

    *Je e-mailadres is vereist.

    PLATFORM STOP RACISME | 2024
    Op deze site wordt gebruikgemaakt van reCAPTCHA,
    waarop de Google Privacy Policy en Terms of Service van toepassing zijn.
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram