Toespraak

Lokale acties op donderdag 21 maart. Zie hier waar de Acties Zijn!

Geplaatst op

Zoals elk jaar, en dit jaar meer dan voorgaande jaren, is het een noodzaak om van ons te laten horen op 21 maart, de internationale VN-Dag tegen racisme! Er is een actiedag in diverse steden op donderdagavond 21 maart omdat wij vinden dat extreemrechts niet mag deelnemen aan de regering!

Er zijn 21 maart lokale acties in Arnhem, Amersfoort, Groningen, Maastricht en Rotterdam. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Jouw woonplaats?
Wil je zelf ook een actie organiseren in jouw woonplaats? Bijvoorbeeld een lichtjesprotest bij het station in jouw woonplaats of bij het gemeentehuis? Vul dan hier het formulier in:

Meld hier je actie!

Posters en pamfletten voor de actie zijn hier te bestellen.

Internationale oproep

Platform Stop Racisme & Fascisme is aangesloten bij een internationaal netwerk van coalities tegen racisme,  fascisme en extreemrechts. Hieronder, in lijn met de internationale oproep, onze oproep voor acties rond de Internationale Dag tegen Racisme op donderdag 21 maart.

Ook dit jaar gaan we weer de straat op in het kader van een internationale mobilisatie tegen racisme en fascisme. Te midden van oorlogen, apartheidsregimes, de klimaatcrisis en de toenemende economische crisis gebruiken regeringen hun tools om verdeeldheid te zaaien en de aandacht af te leiden van hun eigen beleid. In de huidige internationale context is het cruciaal om verzet op te bouwen tegen islamofobie en antisemitisme

Naast islamofobie, antisemitisme en racisme tegen Zwarte mensen neemt ook het racisme tegen Aziatische mensen, Roma en Sinti toe.

Het tot zondebok maken van vluchtelingen en migranten laat zien hoe ver de zondebokkentheorie gaat in Nederland. Duizenden vluchtelingen sterven op zee en op routes over land. Ze worden tegengehouden door Frontex in Europa en soortgelijke instanties elders ter wereld. Allerlei barrières en pushbacks betekenen dat het recht op asiel voor vluchtelingen en op legalisatie voor migranten ernstig ondermijnd worden door regeringen, waarbij het internationaal recht wordt geschonden. De scheepsramp bij Pylos, waarbij 600 vluchtelingen de dood vonden na een pushback door de Griekse kustwacht, toont aan dat de Middellandse Zee is veranderd in een kerkhof voor vluchtelingen. Duizenden volwassenen en kinderen hebben hun leven verloren door het beleid van dichte grenzen.

Dit is onlangs in Europa nog erger geworden door het nieuwe Migratie- en Asielpact van de EU, waardoor grenzen worden geëxternaliseerd en staten hun verplichtingen op grond van internationale wetten over vluchtelingen en mensenrechten kunnen ontlopen door geld te betalen. Amnesty International stelt dat het pact zal leiden tot een ’toename van menselijk leed’. Human Rights Watch noemt het ‘een ramp voor migranten en asielzoekers’. Het is daarom des te belangrijker dat bewegingen in Europa zich keren tegen de dreigende groei van extreemrechts bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni. Wij eisen juist nu veilige doorgang, en asiel en papieren voor vluchtelingen en migranten.

De extreemrechtse regimes helpen racistisch en fascistisch rechts te groeien. Het racistische beleid van de EU zet de deur wagenwijd open voor het normaliseren van extreemrechtse en fascistische partijen en gedachtengoed. Op het moment zien we dat het fascisme in verschillende landen sterk in opkomst is. Kijk naar de extreemrechtse politicus Javier Milei die tot president van Argentinië is verkozen en naar het promoten van de nazistische ‘omvolkingstheorie’ door de Tunesische president Kaïs Saied.

In Nederland is het institutioneel racisme en het politiegeweld verergerd en de strijd hiertegen moet in navolging van de protesten van de Black Lives Matter-beweging worden voortgezet.

Massaal verzet tegen racisme is mogelijk. Dat hebben we diverse malen in verschillende landen gezien. De enorme demonstraties tegen de AfD in Duitsland en tegen de nieuwe racistische wetgeving in Frankrijk zijn hier indrukwekkende nieuwe voorbeelden van. (Tekst is de Internationale oproep van ‘War on Racism’ om tot actie op 21 maart)

Ook in Nederland is het tijd om de antiracistische meerderheid te mobiliseren. We moeten NU samen opstaan tegen racisme en fascisme.

Daarom roepen we iedereen op om acties te voeren op deze dag in je eigen woonplaats of waar je je thuis voelt om actie te voeren.

Wij willen géén haatpartijen aan de Macht. Dat wil zeggen: We willen geen extreemrechtse partijen in de coalitie, geen PVV in de regering!
Geen Haat aan de Macht!

posters
Nieuwsoverzicht

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van acties

Google reCaptcha: ongeldige sitesleutel.